19 August 2012

ağrının kitabını yazdım aq!

No comments: