16 May 2012
doğdum

1 comment:

TA said...

Dişi boğa olmaz