03 August 2008


İtalik ve bold
Parantezli kelimeler ve eş anlamlılar. Büyük harflerle verilen mesajlar. Akrostiş de olur. Harfleri yutulmuş hatalı ama imalı imlalar. Mesaj kaygılı cümleler. Herkes tarafından kendine itafen sanılan sitemler. Bütün mesele kaygısız olabilmek.

lav mi tendır

No comments: